Cenaze Alayı – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

Cenaze Alayı – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

20 Eylül 2021 Ankara Mezar Fiyatları Ankara Mezar Fiyatları 2021 Ankara Mezar Modelleri Ankara Mezar ustası Karşıyaka Mezar Yapımı Mezar Ankara 0
İnsan Cenazesinin Evrimsel Gelişimi – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Cenaze Alayı ile İlgili Tedbirler

Takip Yöntemi: Bier takip etmenin iki yolu vardır:

a) Ölen için cenaze namazı kılınıncaya kadar aile evinden takip edilmesi.
b) Cenaze defnedilene kadar aile evinden takip edilmesi.

Peygamber (s.a.v.) tarafından her iki yol da uygulanmışsa da, mükafatının daha büyük olduğunu belirterek ikinci yöntemi tercih etmiştir. Ebu Hureyre onun şöyle dediğini aktardı:

“Kim bir Müslümanın imânından bir sûresine uyar ve onun için cenaze namazını kılıncaya kadar hayırların hesabını artırmayı dilerse, kendisine bir kıraat sevabı verilir. Kim de defnedilene kadar ona uyarsa, ona iki keraat verilir.” Daha sonra kendisine iki kerametin ne olduğu sorulduğunda, “Bunlar iki büyük dağa denktir.

Kadınların Katılımı: Bier’i takip etmenin erdemi temelde sadece erkekler içindir. Peygamber’in (s.a.a) katılmalarını yasakladığı gerçeğinden hareketle kadınlar katılmaya teşvik edilmiyor. Ancak, Peygamber’in (r.a.) bir kadın arkadaşının aşağıdaki rivayetinden de anlaşılacağı gibi, onun yasağı tam bir yasaklamadan ziyade hoşlanmama idi.

Ümmü Ateeyah dedi ki: “[Allah’ın Resulü] bizi sedyeye tâbi olmaktan men etti, fakat itaat etmemizi talep etmedi.”

Bazen cenaze törenlerini takip eden kalabalıklar ve buna bağlı olarak bedenlerin ezilmesi, kadınlar için uygun olmayan bir durumu temsil ediyor. Kalabalığın olmadığı ve kadınların itilmeden ve üzerine basılmadan sedyeyi takip edebildikleri yerlerde cenaze törenine katılabilirler.

Dirge49: Ağlama, ilahiler, ağıtlar, tütsü yakma vb. ile sedyeyi takip etmek haramdır ve bid’at sayılır. Peygamber (s.a.v.) ve ashabının yolu, sedyeyle yürürken susmaktı. Bu zamanda sessizlik, orada bulunanların yaşam ve ölümün gerçeklerini düşünmelerine ve katılımlarından gerçek dersler çıkarmasına olanak tanır. Ebu Hureyre, Peygamber’in (r.a.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Bu yasak, zikri; Allah’ın isimlerini veya niteliklerini kullanarak ilahiler. Kays ibn İbad, Peygamber’in (s.a.a) ashabının sedyenin yanında sesin yükselmesini hor gördüklerini söyledi. Cenaze alayı sırasında çok fazla gürültü yapmak bazı dinlerin uygulamasıdır ve Müslümanlara diğer milletlerin dini uygulamalarını taklit etmekten kaçınmaları talimatı verilir.

Mezar Fiyatları Ankara Karşıyaka
Ankara Mezar Yapımı Fiyatları
Ankara Mezar Fiyatları 2021
Ankara Mezar Fiyatları
Mezar Ankara
Ankara Mezar Modelleri
Karşıyaka Mezar Yapımı
Ankara Mezar ustası

Sedyeyi Taşımada Acele Etme: Cenazeyi taşıyanların, ölünün evinden mescide, mescitten mezarlığa kadar onunla süratle yürümeleri lâzımdır. Ebu Hureyre (r.a.) Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

Cenazede acele edin, eğer ölen kişi salih ise, onu götürdüğünüz şey kendisi için hayırlıdır. Eğer o olmasaydı, o zaman boyunlarınızdan kötülüğü kaldırmış olursunuz.”

Bier Refakatçisi: Bier ile yürüyenler sedyenin önünde, arkasında veya her iki yanında yürümelerine izin verilir, binenler ise arkasında olmalıdır. El-Muğîre, Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Binici sedyenin arkasından gitmeli, yaya olanlar ise sedyenin arkasından, önünden, sağından ve solundan ona yakın durarak yürüyebilmeli.”

Saalim, babasının, Peygamber (r), Ebu Bekir ve Ömer’i sedyenin önünde yürürken gördüğünü söylediğini aktardı.

Enes ibn Mâlik, Allah’ın Rasûlü (s.a.v.), Ebû Bekir ve Ömer’in hep birlikte sedyenin önünden ve arkasından yürürlerdi.

Bununla birlikte, müritlerine tabutu ‘takip etmelerini’ söylediği birçok kehanet ifadesine dayanarak sehpanın arkasından yürümek tercih edilir. Sedyenin arkasından yürüme tercihi, Alee ibn Abee Taalib’in, “Sedyenin arkasından yürümek, önünden yürümekten daha üstündür, tıpkı bir erkeğin sedyede namaz kılmasının üstünlüğü gibi” dediği bir ifade ile de desteklenmektedir. cemaati yalnız namaza kılar.”

Rasûlullah (s.a.v.) İslam’ın ilk zamanlarında sedyenin yanından geçerken ayakta durmak şeklinde bir uygulama yapmışsa da daha sonra kaldırmıştır. Vaakid ibn Amr, “Seleme kabilesinden bir berbere şahit oldum, bu yüzden Naafi’ ibn Cübeyr, “Oturun, size bu konuda güvenilir bir bilgi vereyim” deyinceye kadar ayağa kalktım. (Oturduğumda, dedi ki) “Mes’ood ibn al-Hakam ez-Zarqee bana, Koofah Meydanı’nda ‘Alee ibn Abee Taalib’in şöyle dediğini duyduğunu söyledi:

“Resûlullah (s.a.v.) önce sedyeye kalkmamızı emrederdi, sonra oturur ve bize de oturmamızı emrederdi.”

Bier’in bir cenaze arabası veya cenaze arabası (cenaze arabası) içinde taşınması Müslüman olmayanların geleneklerine göre yasaktır. Peygamber zamanında ölüleri taşımak için kullanılabilecek arabalar vardı, ancak ümmetine yürümelerini ve sedyeyi kendi elleriyle taşımalarını emretti. Peygamber (s.a.a) birçok defa müritlerine dini ve sosyal âdetleri bakımından gayrimüslimlerden ayrılmalarını açıkça emretmiştir.

Ebû Sa’îd el-Hudrî, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder: “Sizden önceki kavimlerin yolundan karış karış, yarda o kadar yürüyeceksiniz ki, onlar bir kertenkele deliğine girseler, onları takip ederdi.” Sorduk: Ey Allah’ın Resulü, Yahudiler ve Hıristiyanlar mı? “[Onlar değilse] başka kim?” diye yanıtladı.

Ebû Hüreyre’nin, Peygamber’in, diğer insanların âdetlerine uymakla ilgili benzer bir ifadede bulunduğu bir başka rivâyetinde, ashabı şöyle sordular: Ey Allah’ın Resulü, İran ve Roma’nınki gibi [insanları mı kastediyorsun]? “Onlardan başka kim var?” diye cevap verdi.

Ayrıca, Peygamber’in sedyeyi takip etme talimatları bazı durumlarda imkansız olmasa da zorlaşır ve insanlar ölümden uzaklaştıkça sonraki yaşamı hatırlama hedefi genellikle kaybolur. El-Muğerah (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Binici sedyenin arkasına geçsin, yayalar ise onun arkasından, önünden, sağından ve solundan yürüyüp ona yakın dursun.”

Müslümanların nispeten yeni bir azınlık olduğu Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi, yakınında neredeyse hiç cami ve Müslüman mezarlığı bulunan Müslüman mahallelerinin bulunmadığı ülkelerde, cenaze alayının bir bölümünde motorlu taşıtların kullanılması kaçınılmazdır.

Aslında, bu ülkelerin bazılarında yasalar, ölüleri taşımak için bir cenaze arabasının kullanılması gerektiğini belirtir. Bu tür durumlar genel kuralın istisnalarını temsil eder. Ancak bu topraklardaki Müslümanlar yine de ellerinden geldiğince taklitten kaçınmaya çalışmalıdırlar.

Cenaze Namazı

Namazla İlgili Emirler

Salaah al-Janaazah’ın performansı Fard Kifaayah (toplumsal bir görev) olarak kabul edilir. Bir kimse defnedilmeden defnedilirse bütün cemaat sorumlu tutulur, ancak bazıları toplanıp yerine getirildiği müddetçe cemiyetin bütününden yükümlülük kalkar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir