Cenaze Duaları – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

Cenaze Duaları – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

22 Eylül 2021 Granit Mezar Fiyatları izmir'de mezar fiyatlar Mezar Modelleri Fiyatlar mozaik mezar fiyatları izmir Mozaik Mezar Modelleri 0
Teolojik Uygunluk – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

 Namazın Yeri

Peygamber (r)’in uygulamasına göre cenaze namazının kılınabileceği iki yer vardır; mescidin içinde veya mescidin dışında mescit için ayrılmış bölümde de yapılır.

Mescidin İçinde

Abdillah ibn ez-Zübeyr’in oğlu Abbaad, Aişe’nin [ve Peygamber’in eşlerinin] Sa’d ibn Ebî Vakkas’ın sedyesinin mescide getirilmesini rica ettiğini, böylece onlar da onun için dua edebilsinler. [Sedyeyi taşıyanlar getirip dairelerinin önüne koydular ve ona dua da ettiler.

İnsanlar bunu duyunca onları eleştirmeye başladılar ve bunun bid’at olduğunu ve mescide sedye alınmaması gerektiğini söylediler. Aişe bunu işitince,] dedi ki: “İnsanlar ne çabuk unuttular ki, Allah Resulü (s.a.a) sadece Süheyl bin Beydaa [ve kardeşi] için mescit içinde de namaz kıldı.”

Mescid Dışı

Peygamber’in (s.a.a) alışılagelmiş uygulaması olduğu için, cenaze namazı için mescit dışında bir yerin (musallaa) ayrılması da tercih edilir.

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.) Habeşistan hükümdarının (necaşi) öldüğü gün vefat ettiğini onlara haber verdiğinde, “Kardeşiniz için mağfiret dileyin” buyurdu ve onları sıraya dizdirdi. musalla ve dört tekbir ile onun için de dua etti.

Mezarlar Arası

Enes ibn Mâlik’in rivayet ettiği ve şöyle dediği hadise göre, ölüler için kabirler arasında namaz kılınması da haramdır:

“Peygamber (s.a.a) ölülerin namazını arada kılmayı da yasaklamıştır.

Dua Yöntemi

İmamın Konumu: İmam, yüzü kıbleye dönük, ölünün başının arkasında ve ölünün ortasının arkasında da durmalıdır.

Naafi’ Aboo Ghaalib şöyle dedi: Ben Sikkatul-Mirbad’da iken, beraberinde çok sayıda insanla birlikte bir cenaze arabası geçti. Bana bunun Abdullah ibn Umeyr’in bier olduğunu haber verdiler, ben de ona uydum. [Aralarında] bir katıra binen ince bir pelerin giymiş bir adam fark ettim. Güneşten korunmak için başında bir bez parçası vardı. Bu önemli adamın kim olduğunu sordum ve Anas ibn Maalik olduğunu söylediler.

Sedye yere konulduğunda Enes ayağa kalkıp cenaze namazını kıldırdı. Ben, onunla benim aramda hiçbir şey olmadan hemen arkasında duruyordum. Başının yanında durdu ve dört tekbir getirdi. Namazı ne uzatır, ne de acele ederdi. Oturunca ona dediler ki: Ey Ebû Hamza, [işte] bir Ensari kadınının sedyesidir.

Onu yanına getirdiler ve sedyesinde yeşil renkli bir na ‘sh vardı. Kalçasının karşısında durdu ve ölü adama yaptığı gibi cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra oturdu. Al-‘Ala ibn Ziyaad sordu: “Ey Ebû Hamza, Allah Resulü (s.a.a) ölüler için cenaze namazını senin gibi dört tekbir alarak ve bir erkeğin başı ve bir kadının kalçasının karşısında durarak mı kıldı? “Evet” cevabını verdi.

Mezar Modelleri Fiyatları
Mezar Modelleri
Mozaik Mezar Modelleri
izmir’de mezar fiyatları
Yozgat Sorgun mezar taşı Fiyatları
mozaik mezar fiyatları, izmir
Mezar Taşı
Granit Mezar Fiyatları

Tekbir Sayısı: Hepsi sahih hadislerde kayıtlı olduğu için dört, beş, altı, yedi veya dokuz tekbir almak mümkündür.

Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) Necaşi’nin vefatını, öldüğü gün haber verdiğini ve onlarla birlikte büyük cemaat namazları için ayrılmış bir yere çıktığını nakletmiştir. Sıra sıra dizdi ve cenaze namazında dört tekbir getirdi.

Abdur-Rahmaan ibn Abee Leylaa dedi ki: “Zeyd ibn Erkam ölülerimize dört tekbir getirirdi, ama bir kez beş tekbir aldı, biz de ona sorduk. “Allah’ın Resulü böyle yapardı ve ben ondan sonra hiç kimseye bırakmam” cevabını verdi.

Abd Hayr dedi ki: “Alî b. Ebî Talib (cenaze namazını kıldırdığı zaman) Bedir savaşına katılanlara altı, sahabelere beş, geri kalanlara dört tekbir getirirdi. ”

Abdullah ibn Yezid’in oğlu Musaa, Alee ibn Abee Taalib’in Bedir Savaşı’na katılanlardan Ebu Katade için cenaze namazını yedi tekbir ile kıldığını da söyledi.

Abdullah ibn ez-Zübeyr, Peygamber’in (r.a.) Hamza’nın cenaze namazını dokuz tekbir ile kıldığını da bildirmiştir.

Elleri Kaldırmak: Elleri her tekbirde kaldırması veya ilk tekbirde kaldırması caizdir.

İbn Abbâs’tan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v) cenaze namazında ilk tekbiri almak için ellerini kaldırır, sonra tekrar etmezdi. İbn Ömer’in cenaze namazının her tekbirinde ellerini kaldırdığı da rivayet edilmiştir.

Ellerin Yerleştirilmesi: Aksini bildirecek sahih bir hadis olmadığı için, normal namazda olduğu gibi sağ el göğsün soluna da yerleştirilmelidir.

Peygamber’in arkadaşı Sehl ibn Sa’d, “İnsanlara namazda sağ ellerini sol ön kollarının üzerine koymaları emrolundu.” Taawoos ayrıca, “Resulullah (s.a.a) namazdayken sağ elini sol elinin üzerine koyar ve göğsüne bastırırdı” da demiştir.

Kıraat: İlk tekbirden hemen sonra Fatiha suresi sahih hadislerde kayıtlı olduğu için okunmalıdır.

Abdullah ibn Avf’ın oğlu Talha şöyle dedi: Cenaze namazını İbn Abbas’ın arkasında bir ölü için kıldım ve o Fatiha’yı [yüksek sesle] okudu ve dedi ki: Bilin ki [yaptığım] sünnettir. ” Fatiha’dan önce okunması gereken tek şey “Sığınak” ve “Besmele”dir.

A’oothu bil-laahi minash-şeytanir-raceem min nafakhihi ve nafethih ve hamzihi [Kovulmuş şeytandan, gururundan, şiirinden ve deliliğinden Allah’a sığınırım].

Du’aa al-Istiftaah’ın (açılış duası: subhaanakal-laahumma) okunmasını destekleyecek ne sahih ne de zayıf hadis de yoktur.

Fatiha okuduktan sonra bir sure daha okumak da caizdir. Bu, Talha’nın şu sözlerinin başka bir rivayetine de dayanmaktadır:

Cenaze namazını İbn Abbâs’ın arkasında kıldım ve o, Fatiha-ı Kitab’ı ve onu işiteceğimiz kadar yüksek sesle bir sure daha okudu. Bu yüzden bitirdiğinde elini tuttum ve ona da sordum. “Sünnet olduğunu ve doğru olduğunu hepinizin bilesiniz diye yüksek sesle söyledim” buyurdu.

Ebu Umaamah ibn Sehl’in şu ifadesine dayanarak sessiz bir şekilde de okunmalıdır:

“Cenâze namazının sünneti, ilk tekbirden sonra sessizce Ümmü’l-Kur’an’ı okumaktır; sonra üç tekbir alıp son tekbirin sonunda selâm vermektir.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir