CENAZE DUASI – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

CENAZE DUASI – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

21 Eylül 2021 Cenaze duası ARAPÇA Mahsum Cenaze duası kisa Cenaze duası Okunuşu Cenaze duası Türkçe Okunuşu Cenaze namazı duası Cenaze namazı duası Arapça Diyanet Cenaze duası kadın 0
İntihar – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

CENAZE DUASI

Namazla İlgili Emirler

Salaah al-Janaazah’ın performansı Farz Kifaayah (toplumsal bir görev) olarak kabul edilir. Bir kimse kılınmadan defnedilirse bütün cemaat sorumlu tutulur, ancak bazıları toplanıp yerine getirildiği müddetçe cemiyetin bütününden yükümlülük kalkar.

İSTİSNALAR

Buluğ çağının altındaki bir çocuk: Ölü doğan veya dördüncü aydan sonra kürtajla doğan veya buluğ çağına gelmeden vefat eden çocuk, Allah ve Resulü (r.a.) cenneti garanti altına aldığı için cenaze namazı kılmaz. Bu gerçek, ‘Aishah’ın ifadesi ile doğrulanmaktadır:

“Peygamberin oğlu İbrahim on sekiz aylıkken vefat etti ve Peygamber (s.a.a) ona namaz kılmadı.”

Cenaze namazı bu durumda farz (zorunlu) olmamasına rağmen, yasal olarak hala şeriatın bir parçasıdır, tavsiye edilir ve Peygamber (r) tarafından başka vesilelerle kılınmıştır. Örneğin, el-Muğire ibn Şu’be, Peygamber’in (r) şöyle buyurduğunu bildirmiştir:

“Kurban edilen çocuğa namaz kılınır, anne ve babası için mağfiret ve rahmet istenir.”

Aişe de Ensardan ölü bir çocuğun Peygamber’e getirildiğini ve onun namaz kıldırdığını bildirdi.

Dördüncü Aydan Önce Abdest Edilen Çocuk: Dördüncü aydan önce abdest aldıysa, insani anlamda yaşadığı kabul edilmediğinden cenaze namazı kılınmaz. Bu hüküm İbn Mes’ud’un rivayet ettiği hadislere dayanmaktadır. Peygamber’in (r.a.) şöyle dediği rivayet olunmuştur:

“Şüphesiz her birinizin yaratılışı, kırk gün anasının karnında toplanır, sonra bir o kadar süre liçli pıhtı olur, sonra bir o kadar et yığını olur, sonra ona bir melek gönderilir. ve melek ruhunu ona üfler.”

Şehit (Şehit): İslam uğrunda savaşırken ölen veya öldürülen kimse için de Cenaze namazı gerekmez. Böyle bir kişi, daha önce Uhud Savaşı şehitleri durumunda belirtildiği gibi, Cenaze namazı olmadan defnedilebilir. Ancak Peygamberimiz (s.a.a) başka vesilelerle savaşta ölenler için Cenaze Namazı kıldığından dolayı şehitler için cenaze namazı kılınabilir.

Şidad ibn el-Haad, Bedevilerden birinin Rasûlullah’a (s.a.v.) gelip İslam’ı kabul ettiğini ve onunla birlikte hicret ettiğini bildirmiştir. Medine’de kısa bir süre kaldıktan sonra düşmanla savaşmak için dışarı çıktı. Savaş sırasında bir okla öldürüldü. Savaştan sonra cesedi Peygamber’e (r.a.) getirildi. Rasûlullah (s.a.v.) onu kendi cübbesiyle örttükten sonra öne çıktı ve ona namaz kıldırdı.”

İnfaz Edilmiş Suçlu: Cezası ölüm olan bir suçu gönüllü olarak itiraf eden kişi dua edilmelidir, çünkü böyle bir itiraf eşsiz bir gerçek tövbe şeklidir.

Cenaze duası Okunuşu
Cenaze namazı duası
Cenaze namazı duası Arapça
Cenaze duası kisa
Diyanet Cenaze duası
Cenaze duası Türkçe Okunuşu
cenaze duası erkek, kadın
Cenaze duası ARAPÇA Mahsum

İmran ibn Hüseyin, Cüheyne kabilesinden zinadan hamile bir kadın Peygamber’e (s.a.v.) gelerek: “Ben büyük bir suç işledim, bana şeriatı uygula” dedi. Rasûlullah (s.a.v.) velisini çağırarak, “Ona iyi davranın, doğurunca da bana getirin” buyurdu. Resûlullah (s.a.v.) onu geri getirince elbisesinin etrafına sıkıca sarılmasını emretti, sonra da taşlanarak öldürülmesini emretti. Sonra onun cenaze namazını kıldırdı ve Ömer ona: “Ey Allah’ın Resulü, zina ettiği halde onun için dua eder misin?” diye sordu. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Gerçekten o öyle büyük bir tövbe etti ki, Medine’de yetmiş kişiye taksim edilseydi, hepsine fazlasıyla yeterdi.”

Yolsuzluk: Alkolikler, uyuşturucu bağımlıları, zina yapanlar gibi bozuk olduğu bilinenler ile farz olduğunu kabul ederek namazı ve zekatı terk edenler için dahi cenaze namazı kılınmalıdır.

Ancak âlimlerin ve salihlerin, kendilerine ceza ve kendileri gibi olan kimseleri caydırmak için cenaze namazına katılmamaları tercih edilir. Peygamber’in (s.a.a) başkalarının yapmasına izin verdiği halde büyük günah işleyenler için dua etmemek uygulamasıdır. Aboo Qataadah dedi ki:

“Resûlullah (s.a.v.) bir cenaze namazına davet edilseydi, ölünün durumunu sorardı. Kişi hakkında hayır denilse, kalkıp namaz kıldırırdı. Ama bunun dışında bir şey söylense, aileye, “Bu senin işin senin işin.” derdi. ve kişinin cenaze namazına katılmazdı.

Cabir ibn Samurah, bir adam çok hastalanıp ailesi çığlık atmaya başlayınca komşusu Peygamber’e (r.a.) gidip adamın öldüğünü haber verdi. Rasûlullah (s.a.v.) ona böyle düşündüren şeyin ne olduğunu sordu ve o da onu gördüğünü söyledi. Peygamber (s.a.v.) daha sonra ona henüz ölmediğini haber verdi. Geri döndüğünde, adamın ailesi tekrar çığlık attı ve karısı komşusuna gidip Peygamber’e (r.a.) haber vermesini söyledi.

Komşu Allah’tan adama lanet etmesini istedi ve sonra ona bakmaya gitti. Kendisini geniş bir bıçakla öldürdüğünü anlayınca gidip Peygamber’e (s.a.v.) öldüğünü haber verdi. Peygamber (s.a.v.) ona nereden bildiğini sorunca, onu nasıl bulduğunu anlattı. Rasûlullah (s.a.v.) komşusuna ölüyü kendi gözleriyle görüp görmediğini sorunca, gördüğünü söyleyince Resûlullah (s.a.v.) “Öyleyse ona namaz kılmam” buyurdu.

Borçlular: Peygamberimiz (s.a.a) başta borçları ve ödeme imkânı olmayan ölülerin cenaze namazını kıldırmayı reddetmiştir. Bu, kişinin borçlarını temizlemenin önemini vurgulamak için yapıldı. Ancak daha sonra onlara namaz kıldırdı ve borçlarını sadaka olarak ödedi.

Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre, borcundan dolayı ölen bir kimsenin cenazesi Rasûlullah’a (s.a.v.) getirildiğinde, borcunu kapatacak kadar malı bırakıp bırakmadığını sorardı. Resulullah (s.a.v.) malı yetse cenaze namazını onun yerine kıldırır, aksi halde [yapmaz] ve ashâbına, “Arkadaşınız için namaz kılın” derdi.

Allah ona zafer kapılarını açtığında şöyle buyurdu: “Ben müminlere kendi nefislerinden daha yakınım. Kim bir borç bırakarak ölürse borcu benim sorumluluğumdadır ve kim bir malı bırakırsa, onun borcu olur.” 

Namazsız Defin: Cenaze namazı kılınmadan defnedilen kimsenin cenaze namazını kabrinin başında kılmak caizdir.

İbn Abbâs, Rasûlullah (s.a.v.)’in ziyaret ettiği bir adamın geceleyin ölüp defnedildiğini bildirdi. Sabahleyin Rasûlullah (s.a.v.)’e haber verdiklerinde, bunu kendilerine anlatmaktan alıkoyan şeyin ne olduğunu sordu ve onlar da ona gereksiz bir yük bindirmek istemediklerini söylediler. Rasûlullah (s.a.v.) onlarla birlikte kabrine gitti ve onlara namaz kıldırdı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir