Cenaze Namazı – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

Cenaze Namazı – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

21 Eylül 2021 Arapça cenaze namazı niyeti Cenaze namazı kaç rekat Cenaze namazı kaç tekbirle kılınır Cenaze namazı nasıl kılınır Cenaze namazı niyeti nasıldır Cenaze namazında hangi dualar okunur Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır 0
Özel Cenaze Törenleri – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Cenaze Namazı

Salaatul-Gaib : Cenaze namazını kılacak kimsenin bulunmadığı bir memlekette veya durumda ölen kimsenin gıyabında cenaze namazı kılmak caizdir. Bu dua Salaatul-Ghaa’ib olarak bilinir.

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Medine’de iken ashabına Necâşi’nin vefatını haber verdiğinde, onlar onun arkasında sıraya girip onun için [cenaze namazını] kılmışlardır.

Kâfirler: Açık küfür veya nifak (ince küfür) sonucu ölenlerin cenaze namazını kılmak, hatta mağfiret veya rahmet dilemek, Allah’ın Kuran’daki şu talimatına göre kesinlikle yasaktır:

“Onlardan ölenler için asla namaz kılmayın ve kabirlerinin başında durmayın, çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkar ettiler ve günah içinde öldüler.”

Peygamber (s.a.a) Medine münafıklarının reisi Abdullah ibn Ubeyy’in cenaze namazını kıldığı zaman bu ayet nazil olmuştur. Ömer (r.a.) ondan sonra Rasûlullah’ın (s.a.v.) bir Münafık için dua etmediğini ve Allah onu alıncaya kadar kabrinin başında durmadığını bildirdi.

İbn Ömer (r.a.)’den rivayete göre, Abdullah ibn Ubeyy vefat edince, oğlu Rasûlullah (s.a.v.)’e geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü, onu kefenlemek için gömleğini bana ver, cenaze namazını kıldır ve onun için mağfiret dile” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) ona gömleğini verdi ve “Namaz hazır olduğunda bana haber ver, ona namaz kıldırayım” buyurdu.

Peygamber (s.a.a) cenaze namazını kıldırmak üzereyken, Ömer onun elini tuttu ve: “Allah, münafıklara dua etmenizi yasaklamadı mı?” diye sordu. “İki seçeneğim var: Ya onlardan mağfiret dile ya da onlardan mağfiret dileme” dedi.17 Bunun üzerine cenaze namazını kıldırdı ve “Onlardan ölenler için asla dua etme…” âyeti nazil oldu. .

Abdullah ibn Ömer’den rivayet edildiğine göre, bundan sonra Rasûlullah (s.a.v) bir Münafık için dua etmedi ve Allah onu alıncaya kadar kabrinin başında durmadı.

El-Musayyib ibn Hazn, Ebu Taalib ölüm döşeğindeyken, Peygamber (s.a. “Ey amca, de ki: Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur ki, Allah’a karşı senin davanı açayım.” Ebû Cehil ve Abdullah ibn Ebî Ümeyye bunu işitince dediler ki: Ey Ebû Talib, [babamız] Abdülmuttalib’in dinini terk mi edeceksin? Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.): “Yasaklanmadıkça senin için mağfiret dilemeye devam edeceğim” buyurdu. Bunun üzerine Allah Teâlâ şu âyeti indirdi: “Peygamber ve mü’minler, cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akraba da olsalar, müşrikler için mağfiret dilemesinler.

Cenaze namazı nasıl kılınır
Cenaze namazında hangi dualar okunur
Cenaze namazı niyeti nasıldır
Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır
Cenaze namazı kaç rekat
Cenaze namazı kaç tekbirle kılınır
cenaze namazı nasıl kılınır 6. sınıf
Arapça cenaze namazı niyeti

Cemaat 

Salaatul-Janaazah, beş vakit farz namaz gibi cemaatle kılınmalıdır. Peygamber (r) ve arkadaşının bunu yapmalarının tek yolu buydu ve Peygamber (r) şöyle buyurdu:

Bu kuralın tek istisnası, durumun benzersizliği ve o sırada karışıklık içinde olmaları nedeniyle Peygamber’in (s.a.a) ashabının hepsinin ayrı ayrı kıldıkları cenaze namazı durumudur.

Üç Sıra: İmamın arkasındakilerin en az üç sıra oluşturması tercih edilir, çünkü bu sayı mescidi doldurmak için yetersiz olduğunda Sünnet idi. Ebû Umame, Peygamberin (s.a.a) yedi kişiyle birlikte ölülere namaz kıldırdığını ve ikisinde ikişer kişi olmak üzere üç saf hâline getirdiğini nakletmiştir. Maalik ibn Hubeyrah da Peygamber’in (r) şöyle dediğini bildirdi:

“Her kim ölür de üç saf Müslüman ona namaz kılarsa affedilir.”

İki Adam: İmamdan başka bir kişi varsa, diğer namazlarda olduğu gibi imamın arkasında değil, arkasında namaz kılmalıdır.

Abdullah ibn Ebî Talha, Ebû Talha’nın, Umeyr İbn Ebî Talha vefat edince Rasûlullah’ı (s.a.a) çağırdığını bildirdi. Rasûlullah (s.a.v.) geldi ve onun için evlerinde namaz kıldı. Rasûlullah (s.a.v.) öne çıktı ve onun arkasında Ebû Talha, arkasında Ümmü Süleym, Ebû Talha’nın arkasında durdu. Onlardan başka kimse yoktu.

İmam: Cenaze namazını imamın veya yardımcısının kıldırmaya, merhumun velisinden daha fazla hakkı vardır. Ebu Haazim dedi ki: “Gerçekten ben Hasan ibn ‘Alee’nin vefat ettiği gün oradaydım ve el-Hüseyin ibn ‘Alee’nin Sa’eed ibn al-‘Aas’a şöyle dediğini duydum: Sünnete uygun olmasaydı, seni öne sürmezdim.” Aralarında kötü bir his olduğu için öyle dedi.

Emir ve vekili yoksa, Cenaze namazını çocuk da olsa en çok Kur’an ezberleyen kimse kıldırmalıdır.

Amr ibn Seleme’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v)’e gelen kabilesinden bir heyet ayrılmaya hazırlanırken, “Ey Allah’ın Resulü, bize kim namaz kıldırsın?” diye sordular. “Kur’an’ı en çok ezberleyendir” diye cevap verdi.

Kabileden hiçbiri benden daha fazla ezberlemediği için, [o zamanlar altı yedi yaşında bir genç olmama rağmen] beni öne çıkardılar. Ne zaman bir mecliste bulunsam, ben imam oldum ve bugüne kadar onların ölülerine namaz kıldırdım.”

Ölü Sayısı: Ölü sayısı çok ise hepsi için tek bir Cenaze namazı kılınabilir. Ancak erkek ve kadın varsa, kadın bedenleri küçük yaşta olsalar dahi imamın önüne, erkekler ise imamın arkasına konulur.

Nafi’, İbn Ömer’in dokuz ölü Müslüman için cenaze namazını kıldırdığını bildirmiştir. Ümmü Gülsüm binti Alî30 ile oğlu Zeyd’in biraraya getirildiği ve genç, İmam’ın arkasına yerleştirildiği zaman, bu konuda tartıştı ve İbn ‘Abbaas’a baktı,

Ebu Hureyre, Ebu Sa’eed ve Ebu Katadah, “Bu nedir?” diye sordular. “Sünnettir” cevabını verdiler.

Peygamber (r) tarafından da zaman zaman yapıldığı ve orijinal uygulama olduğu için, Salaatul-Cenazeah’ın her kişiye ayrı ayrı yapılması da caizdir.

İbn Abbâs dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.) Hamza’nın yanına gelince onu istedi ve bedeni hazırlanıp Mekke istikametine yerleştirildi. Daha sonra dokuz tekbirle cenaze namazını kıldı. Ardından diğer şehitlerin cenazeleri getirildi. Her şehidin naaşı Hamza’nın yanına birer birer konur ve yetmiş iki cenaze namazını bitirinceye kadar Hamza’nın naaşı ile birlikte her biri için dua ederdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir