DEFİN İÇERİĞİ – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

DEFİN İÇERİĞİ – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

30 Temmuz 2021 Kompozit Mezar fiyatları Trabzon Mermer Fiyatları Trabzon Mezar Yapımı Trabzon mezar yeri fiyatları 0
DEFİN İÇERİĞİ – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

DEFİN İÇERİĞİ

Cenaze içerikleri, insan kalıntıları, çanak çömlek, mücevher, kişisel eşya, alet, metal eşya ve maket kategorilerine aittir. Osteolojik kalıntıların ve nesnelerin çoğunluğunun, uzun süreler boyunca kullanılmış olan mağara ve sıra mezarlarda bulunması, vücut tedavisi ve morg tedariğindeki kronolojik değişiklikler, genellikle bir ceset veya nesne bir mezara yerleştirildi.

Tablo 5 ve 6, definlerin yapıldığı bölgelere göre sitelerin sayısını listelemektedir. On üçüncü yüzyılın ikinci yarısından onuncu yüzyılın sonuna kadar ve sırasıyla MÖ dokuzuncu yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar 50 yıllık dönemler boyunca başlatılmıştır.

Birkaç faktör sonuçlara önyargılı davranıyor: (1) gömme kurtarma ve yayınlama oldukça seçici, (2) bu tablolara yalnızca daha eksiksiz gömütler dahil edildi, (3) çanak çömlek tarihlemesindeki sınırlamalar sonuçları çarpıtıyor ve (4) onuncu mezar -M.Ö. yüzyıl ve sonraki mezarlar birçok nesiller boyunca kullanılmıştır.

Bununla birlikte, rakamlar, gömme özelliklerinin MÖ erken, on ikinci ve on birinci yüzyıl veya MÖ onuncu ila altıncı yüzyıl arasında “geç” olarak adlandırılabileceğini göstermektedir. MÖ on üçüncü yüzyılın ikinci yarısından ve MÖ 12. yüzyılın ilk yarısından kalma mezarlar, Geç Tunç Çağı uygulamalarını sürdürdü.

MÖ on ikinci yüzyılın ikinci yarısı ile on birinci yüzyılın sonu arasında gömülmeye başlanan yerlerin sayısındaki dramatik düşüşle birlikte, Geç Tunç Çağı uygulamaları ortadan kalktı. MÖ onuncu yüzyılda, bölgedeki yerleşim yerlerinde gömmeler başlatıldı ve Demir Çağı boyunca devam edecek yeni uygulamalar tanıtıldı.

MÖ dokuzuncu yüzyılda ölülerin gömüldüğü yerlerin sayısındaki azalmadan sonra, MÖ sekizinci yüzyılın ilk yarısı kuzey kıyılarında, Shephelah’ta ve Yahuda eteklerinde ve yaylalarında bir yükselişe tanık oldu.

MÖ sekizinci yüzyılın ikinci yarısında, eski kuzey krallığının topraklarında küvetli tabut mezarlarının ve Yahuda’daki sıra mezarların kullanılmaya başlanması geldi. MÖ yedinci yüzyılda Yahuda’da yeni mezarların çoğu başlatıldı.


Trabzon mezar yeri fiyatları
Trabzon Mezar Yapımı
Trabzon Mermer Fiyatları
Granit Mezar Fiyatları Trabzon
Polyester Hazır Mezar fiyatları
Kompozit Mezar fiyatları
Isparta Mezar Taşı Fiyatları
Mezar taşı Fiyatları Rize


Kazılan çok sayıda Demir Çağı mezarı göz önüne alındığında, defnedilen bireylerin yalnızca çok az bir kısmı cinsiyet veya yaş açısından analiz edilmiştir. Bu çalışma için bilgisayarlı hale getirilen 316 gömüde ve yakın zamanda yayınlanan 239’u Tell es-Saidiyeh gömüsünde toplam 54 bebek, 66 çocuk, 8 ergen erkek, 12 ergen kadın, 50 çocuk ve cinsiyeti belirsiz ergen, 27 yetişkin erkek, 23 yetişkin kadın ve cinsiyeti belirsiz 285 yetişkin. Bu küçük sayılar, cinsiyet ve yaş ayrımlarına ilişkin genellemeleri son derece belirsiz kılmaktadır.

Tek başına veya başka kişilerle birlikte gömülen bebekler, küvet tabutları hariç tüm gömme türlerinde tasdik edilir. Tek başlarına gömüldükleri birkaç durumda basit mezarlara, küplere ve çömleğe defnedildiler. Çoğu zaman diğer çocuklarla birlikte kavanozlara (Tell Zeror) veya bir vazoya gömüldüler.

Defin işlemleriniz ve sonrasında gerçekleşmesi gereken tüm işlemler, tüm İslami gereklilikleri de yerine getirerek, sizlerle iletişim halinde olarak gerçekleştiren ekiplerimiz mevcuttur.

Bu ekiplerimiz, mezar yaptırma hizmeti sunarken aynı zamanda mezar bakım ve onarım hizmetleri ve mezarların yeşillendirilmesi gibi hizmetler de sunmaktadır.

Bebeklerin ayrıca çukur mezarlarda ve bir sıra mezarda iki yetişkin, yetişkin kadın, ergen kadın, ergen erkek, yetişkin, yetişkin kadın ve bir çocuk ve iki yetişkin ve bir çocuk olduğu tespit edilmiştir. Yakılmış kalıntıları olan çömleği dışında, tüm bebek mezarları birincil veya ikincil gömme idi.

Tek başına gömülen çok az sayıdaki bebekten, çukurlara ya da vazoya gömülenlere hediye verilmezken, kavanozlara yerleştirilenlere bilezik, boncuk ya da yüzük verildi.

Kronolojik farklılıklar, varyasyonları hesaba katmaz; toplumsal bağlam dikkate alınmalıdır. Bu tür mütevazı gömme hükümleri, elde edilen statünün ve edinilmiş ve değerli mülklerin eksikliğinin göstergesi olarak yorumlanmıştır.

Renkli boncuklar ve metal bilezikler, halhallar ve yüzükler muhtemelen dekoratif bir işlevin yanı sıra sembolik, koruyucu (aşağıya bakınız) bir işlev gördü ve bu nedenle morg tedariğinin önemli bir unsurunu oluşturdu. Bebekler bile mücevherin muska güçlerine ihtiyaç duyuyor ve bundan yararlanıyordu.

Küvetli tabutlar dışında tüm gömü türlerinde çocuklara rastlanmıştır: basit mezarlarda, sanduka mezarda, küp gömülerde, antropoid tabutta, çömleğinde, mağarada ve sıra mezarlarda. MÖ onüçüncü yüzyıldan onbirinci yüzyıla kadar çocuklar çukur mezarlara, küplere, antropoid tabutlara ve çömleğe gömüldü, ancak MÖ onuncu yüzyıldan başlayarak giderek daha fazla mağara ve sıra mezarlara gömüldüler.

Yakılan çocuklar Atlit, Azor ve Tell el-Farah’dan (S) kaydedildi, ancak geri kalanların tümü birincil mezarlardı. Çocuklar çoğunlukla ergenler ve yetişkinlerle birlikte gömüldü, ancak aynı zamanda tek başlarına veya bir veya daha fazla yetişkinle, bir bebekle ve yetişkin bir kadın ve bir bebekle birlikte gömüldüler.

Çanak çömleklerin bulunduğu 13 ayrı çocuk gömmesinden genel olarak bakıldığında, bir çocuk için en yaygın tedarik kasedi. Çocuklar için diğer ürünler arasında boncuklar, metal takılar, bok böceği, bok böceği veya fayans parçası ve deniz kabukları vardı.

Çağdaş Tell es-Saidiyeh çocuk küpü ve çukur mezarlarında, küplere defnedilenlere bir kase, çukurlara gömülenlere boncuk ve genellikle bir bok böceği veya fayans parçası verilir. Tell es-Saidiyeh 27 çukur mezarda beş yaşındaki bir çocuğa gümüş, akik ve taş boncuklardan bir kolye, boncuk ve bronz bilezikler, gümüş ve steatit yüzükler ve gümüş bir küpe takılmıştır.

Saçında bronz bir toka vardı, pelerini bronz bir fibula ile sabitlenmişti ve mezara bir damga mühür, bronz bir dokuma iğ ve zoomorfik bir çanak çömlek yerleştirildi. Sadece bu gömüde ve Tell el-Farah (S) sanduka mezarında 201 bu kadar prestijli eşyalarla çocuklar gömülmüştür.

Kfar Yehoşua’nın ilk on ikinci yarısı ile ikinci yarısı onbirinci yüzyıla ait çömlek gömü, tek başına gömülen ergen bir erkeğin tek vakasını sunar. Mezar malzemeleri arasında bir krater, bir kase, bir kadeh, bir hacı şişesi ve bir metal halka vardı.

Sahab Clc’de bir ergen erkek ve bir bebek, bir bilezik ve bir bıçakla birlikte gömüldü. Bebek definlerinin hiçbirinde dilgi olmadığı için parça muhtemelen ergen için sağlanmıştır. Ergen erkekler diğer ergenler ve yetişkinlerle birlikte bir çukura, ergen bir kadınla taş bir sandukaya, bir bebekle bir mağaraya ve çocuklar, diğer ergenler ve yetişkinlerle birlikte sıra mezarlara gömüldü.

Tek başına gömülen, tümü MÖ 12. ve 11. yüzyıllara tarihlenen ve tümü basit ya da sanduka mezarlara gömülen dört ergen kadın örneği vardı. Metal ve seramik kaplarla sağlanan ikisinden kase, tek yaygın formdu.

Hem Tell es-Saidiyeh hem de Tell Taanach kadınları boncuk takarlardı. Ayrıca Tell Taanach kadınının bir fibula ve bir bok böceği, Tell es-Saidiyeh kadınının bir mafsal pimi ve fincanı destekleyen kollarını uzatmış bir kadın şeklinde Mısır fildişi kozmetik kaşığı da dahil olmak üzere kozmetik donanımları vardı.

Yakılmış bebek ve ergen kadın kalıntılarını içeren bir Tell er-Ruqeish urn’de, hükümler arasında boncuklar ve bir bok böceği vardı. Adölesan kadınlar basit bir mezara gömüldü ve bir ergen bir erkekle bir bebek ve bir yetişkin ve iki yetişkin kadınla birlikte gömüldü.

Ayrıca bir bebekle birlikte bir vazoya ve çocuklar, diğer ergenler ve yetişkinlerle birlikte mağara, oda ve sıra mezarlara gömüldüler.

Sizler de, mezar yaptırmada ya da mezar bakım ve onarımını yaptırmakta zorluk yaşıyorsanız, bizlere ulaşarak istediğiniz doğrultuda mezar yaptırabilir, bakım-onarım işlemi yaptırabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz ya da aşağıdaki formu doldurarak fiyat bilgisi alabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir