Defin Sonrası – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

Defin Sonrası – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

23 Eylül 2021 Ankara Karşıyaka Mezar Taşı Fiyatları Ankara Mezar Fiyatlar Ankara Mezar Yapımı Fiyatlar Hazır Mezar Fiyatlar Ankara Kahramankazan Mezar YAPIMI 0
Okumaların Yapılması – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Defin Sonrası

Mezarı Kaldırma: Mezarın yerden biraz daha yüksek olacak şekilde bir avuç genişliğinden fazla olmayacak şekilde hafifçe yükseltilmesi tavsiye edilir. Bu, ayırt edilebilir olması ve saygısızlık edilmemesi içindir.

Cabir, Peygamber’in kabrine bir lahd kazıldığını ve üzerine toprak kerpiçlerin yerleştirildiğini ve kabrinin yerden yaklaşık bir avuç kadar yükseldiğini nakleder. Yükseltilmiş kısmın yuvarlatılması da tercih edilir.

Süfyan et-Tammâr dedi ki: Peygamber, Ebû Bekir ve Ömer’in kabirlerini gördüm ve onlar yuvarlaktı.

Kabir İşareti: Kabir yerini tespit etmek için taş veya benzeri bir şey koymak da sünnettendir. İşaretleyici, diğer aile üyelerini aynı boşluğa gömmek için insanların daha sonra mezarı bulmasına yardımcı da olacaktır.

El-Muttalib dedi ki: ‘Osman ibn Math’oon vefat ettiğinde, mezarına götürüldü ve gömüldü. Peygamber (s.a.a) bir adamdan kendisine bir taş getirmesini istedi, fakat o onu kaldıramadı; Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) oraya gitti ve kollarını sıvadı.

Bana Resûlullah (s.a.v.)’den haber veren kişi: “Resûlullah’ın kollarını sıvadığında sanki hâlâ kollarının beyazlığını görüyorum.] Sonra taşı taşıdı, kabrin başına yaklaştırdı ve “Kardeşimin kabrini onunla işaretliyorum ve ailemden ölenleri onun yanına gömeceğim” dedi.

Mezar Üzeri Yapılar: Mezarların üzerine her türlü yapı yapılması da kesinlikle yasaktır.

Cabir, Allah Resûlü’nün kabirlerin sıvanmasını veya üzerine oturulmasını veya üzerlerine herhangi bir yapı yapılmasını30 [veya üzerlerine herhangi bir şey yazılmasını] yasakladığını da nakletmiştir.

Dua: Defin bitiminde kabirde bulunanların merhumun adına şu duaları yapmaları da müstehaptır:

Osman ibni Affan dedi ki: Peygamber (s.a.v.) bir kimseyi defnetmeyi bitirince kabir başında durur ve “Kardeşin için mağfiret dile ve sabrı için dua et, çünkü o şimdi sorguya çekilmektedir” de derdi.

ÖLÜDEN FAYDALANMAK

Kur’an, amellerin mükâfatı ve cezası ile ilgili iki genel prensip belirlemiştir:

1) Her insan, ancak fiilen yaptığı fiillerden yarar veya zarar görür.
2) Hiçbir insan bir başkasının günahını taşıyamaz.

Sonuç olarak, bir kişi öldüğünde, o kişinin iyilik yapma fırsatı, kişinin ölümüyle sona erer. Ancak ölümden önce yapılan amellerden hayır hasılatı devam da etmektedir.

Dua: Ölüler için diğer Müslümanların duaları ölülere fayda sağlar. Haşr Suresi (59):10’da Allah, vaktinden önce ölenler için dua eden müminleri de övüyor.

“Onlardan sonra gelenler: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde mü’minlere karşı bir kin yerleştirme. Rabbimiz, gerçekten sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.”

Ankara Mezar Fiyatları 2021
Ankara Mezar Yapımı Fiyatları
Ankara Karşıyaka Mezar Taşı Fiyatları
Ankara Mezar Modelleri
Ankara Mezar Fiyatları
Hazır Mezar Fiyatları Ankara
Mezar Ankara
Kahramankazan Mezar YAPIMI

Ayrıca cenaze namazının kendisi çoğunlukla ölüler için dualardan da oluşur.

Safwaan dedi ki: Abud-Derdaa’nın Suriye’deki evini ziyaret ettim ama onu orada bulamadım. Ummud-Derdaa [bana] sordu: Bu yıl hac yapacak mısınız? Evet dedim ve dedi ki: Allah’a bizim için hayır dua et, çünkü Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “Müslümanın Müslüman kardeşinin gıyabında yaptığı dua kabul olur.

Başının yanında, kardeşinin hayrına dua ettiği müddetçe, “Amin, sana da böyle olsun” diyen bir melek vardır.” Ebu’d-Derdaa ile karşılaştığım çarşıya gittim ve o da Peygamber’den (r) aynısını nakletti.

Oruç: Ölen kişinin tutamadığı oruçlar, yakınları tarafından onlar adına tutulabilir. Oruçlar, Ramazan ayından veya yeminlerden (nathar) olabilir.

Aişe (r.a.) Rasûlullah’ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kim oruçlu olarak ölürse, velisi onun yerine oruç tutsun.”

İbn Abbâs dedi ki: Bir adam Peygamber’e geldi ve: Ya Rasûlallah, annem bir aylık oruçtan öldü. Onun için yapmalı mıyım? “Evet, Allah’ın borçları ödenmeye daha layıktır” cevabını verdi.6 Başka bir rivayette bir kadın oruç borcunu sormuş ve aynı cevabı almıştır.

Mali Borçların Ödenmesi: Ölen kişinin akraba olsun ya da olmasın borçlarını herkes kapatabilir. Ayrıca, ödenmemiş borçların ödenmesi, onları ödemedeki ihmallerinden kaynaklanan cezaların bir kısmından kurtararak ölülere fayda sağlayabilir.

Cabir dedi ki: Bir adam öldü, onu yıkadık, güzel kokular sürdük ve kefenledik, sonra onu cenaze namazını kıldırması için Rasûlullah (s.a.v.)’e getirdik. Dedik ki: Onun için dua eder misiniz? Bir adım öne çıktı ve “Ödenmemiş borcu var mı?” diye sordu. Cevap verdik: İki dinar. [Arkadaşın için cenaze namazını kıl” dedi ve] ayrılmaya başladı.

Ebu Katade onlara [ödemenin] sorumluluğunu üstlendi ve şöyle dedi: İki din benim sorumluluğumdur. Allah Resulü (s.a.a) şöyle de buyurdu: “Alacaklıya bakılacak mı ve ölü artık onlardan sorumlu olmayacak mı?” Cevap verdi: Evet. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) onun cenaze namazını kıldırdı. Bir gün sonra [Ebu Qataadah], “İki din hakkında ne yapıldı?” Diye sordu. Cevap verdi: Daha dün öldü! Ertesi gün Rasûlullah’a (s.a.v.) döndü ve: “Onları ödedim” dedi. Resûlullah (s.a.v.) “Artık teni soğudu” buyurdu.

Çocukların Sadakaları: Ana-babalar, çocuklarının yaptıkları iyiliklerin sevabından eksiltmeksizin, çocuklarının yaptıkları salih amellerden de faydalanırlar. Salih bir çocuk, ebeveynin kazancının bir parçası olarak da kabul edilir.

Umere bin Umeyr’in halası Aişe’ye: Benim vesayetim altında bir öksüzüm var, diye sordu. Servetinin bir kısmını tüketebilir miyim? Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu işittiğini söyledi: “Kişinin tükettiği en güzel şey kendi kazancındandır, çocuğu da kazancındandır.”

Aişe’nin rivayetine göre bir adam Peygamber’e (s.a.a) şöyle sordu: “Annem ansızın öldü ve (ölmeden önce) konuşsaydı, sadaka verirdi sanıyorum. Onun adına sadaka verirsem, sevabını alır mı? Cevap verdi: “Evet.”

Ebû Hüreyre (r.a.) Rasûlullah’tan (s.a.v.) şöyle nakletmiştir: “Bir kimse öldüğü zaman ameli kesilir, ancak üç durum dışında: Sürekli sadaka, insanların faydalanmaya devam ettiği ilim ve salih bir evlat. onun için dua eder.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir