MEZAR ZİYARETİ – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

MEZAR ZİYARETİ – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

23 Eylül 2021 Cuma günü kabir ziyaretinde ölüler bizi görürmü Dinimizde mezar ziyareti Kabir ziyaeti saat kaça kadar yapılır Kabir ziyareti ne zaman yapılmaz Kabir ziyareti nedir Kabir ziyaretinde ölüler bizi görürmü Kuranda mezar ziyareti Peygamberimizin kabir ziyareti ile ilgili hadisleri 0
Suya Atmak – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

MEZAR ZİYARETİ

İslam’da ölenlerin mezarlarını ziyaret etmek, yaşayanların bu hayatın kısalığını ve ahiret yakınlığını düşünmelerine yardımcı olmak için tavsiye edilir. İslamiyet’in ilk yayılmaya başladığı Mekke döneminde kabir ziyareti yasaktı. Daha sonra Peygamber (r) daha sonra izin verdi.

Büreyde’den rivâyete göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ben sizi kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim, şimdi onları ziyaret edebilirsiniz, çünkü onları ziyarette ölümün hatırlatıcısı vardır. 

İmam-ı Nevevi, “Yasak, onların İslam öncesi cahiliye dönemine yakınlıklarından dolayıydı ve bu da onları kabirlerde uygunsuz açıklamalar yapmaya sevk edebilirdi. İslam’ın temelleri sağlamlaşınca, kabirleri ve kabirleri iyice bilince kabir ziyareti caiz oldu. Peygamber (s.a.a) ihtiyati tedbir olarak “Fakat yalan söyleme” uyarısını da ekledi.

1Kadınların Kabir Ziyareti: Kabir ziyareti tavsiyesi geneldir ve kadınları da kapsar, tıpkı daha önceki yasağın herhangi bir özel ifade olmaksızın onları kapsadığı gibi. Ayrıca kadınlar kabir ziyaretinin faydalarını erkeklerle paylaşırlar. El-Hakim’in Enes ibn Malik’ten naklettiği rivâyette Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Mezarları ziyaret edin çünkü o kalbi yumuşatır, gözleri yaşartır ve ahireti hatırlatır ama sakın demeyin. yanlış olan her şey.”

Peygamber’in eşi ve ümmetinin önde gelen âlimlerinden olan Hz. Abdullah ibn Ebî Mulayke dedi ki: Bir gün Âişe mezarlıktan geldiğinde ona sordum: Ey müminlerin annesi, nereden geliyorsun? Abdurrahman ibni Abe Bekir’in kabrindendir, diye cevap verdi. Ben de ona sordum: Allah Resulü (s.a.a) kabir ziyaretini yasaklamamış mıydı? “Evet, sonra ziyaret edilmelerini emretti” diye cevap verdi.

Peygamber (s.a.v.) mezarlıkta ağlayan bir kadın bulduğunda onu mezarlıktan kovalamamış, ağlamamasını söylemiştir.

Enes ibn Malik anlatıyor: Peygamber (s.a.v.) bir kabir başında ağlayan bir kadına rastladı ve ona: “Allah’tan kork ve sabret” dedi.
İbn Hacer, “Mezar ziyareti” başlığı altında bu hadisi zikrettikten sonra şöyle dedi: [Âlimler] kadınlar [mezar ziyaretleri] konusunda ihtilafa düştüler. Çoğunluk, [yolsuzluk tehlikesi yoksa] mezar ziyaretleri için genel izin kapsamına alındıklarına inanıyordu.

Cuma günü kabir ziyaretinde ölüler bizi görürmü
Peygamberimizin kabir ziyareti ile ilgili hadisleri
Kabir ziyareti saat kaça kadar yapılır
Kuranda mezar ziyareti
Dinimizde mezar ziyareti
Kabir ziyaretinde ölüler bizi görürmü
Kabir ziyareti ne zaman yapılmaz
Kabir ziyareti nedir

Kadınların kabir ziyaretine izin veren hükmü bu suredeki hadislerle desteklenmektedir. Hadislerdeki delilin kaynağı, (r) kadının kabir başında oturduğunu tenkit etmemesidir ve onun tasvip ettiği her şey [caizliğine] delildir. Ancak kadınların kabirleri sık ziyaret etmeleri caiz değildir.

Hassaan ibn Thaabit, Allah’ın Rasûlü’nün (r) sık sık mezarları ziyaret eden kadınlara lanet ettiğini söyledi.

İmam-ı Kurtube, hadiste zikredilen lanetin, züvvet kelimesinin yoğun şeklinden de anlaşılacağı üzere, sık sık ziyaret eden kadınlar için olduğunu söyledi. Belki de bunun nedeni, kocanın hakları, kadının gereksiz yere halka teşhir edilmesi, ağlamaya ve diğer yasak keder ifadelerine yol açması gibi sık ziyaretlerin olumsuz sonucudur.

Gayrimüslim Kabirlerini Ziyaret: Gayrimüslimlerin cenaze törenlerine katılmak caiz olmamakla birlikte, Müslümanların kâfirlerin kabirlerini tefekkür için ziyaret etmelerine izin verilir. Ancak, küfür halinde ölenlerin namaz kılması kesinlikle haramdır.

“Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de, yetmiş defa af dilesen de Allah onları asla bağışlamayacaktır.” “Onlardan ölen kimsenin cenaze namazını kılmayın ve kabrinin başında durmayın.”

Hz. Muhammed (s.a.a), annesi ve babası müşrik olarak öldükleri için Allah tarafından annesi için dua etmekten men edilmiştir.

Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah’ın (s.a.a) annesinin kabrini ziyaret ederek ağladığını ve çevresindekileri ağlattığını nakletmiştir. Sonra: “Rabbimden mağfiret dilemek için izin istedim ve bana izin verilmedi. Sonra onun kabrini ziyaret etmek için izin istedim, izin verdi. O halde kabirleri ziyaret edin, çünkü o sizi ölümü hatırlatır.”

Enes, bir adamın şöyle sorduğunu rivayet eder: Ey Allah’ın Resulü, babam nerede? “Cehennem ateşinde” diye cevap verdi. Dönünce ona seslendi ve “Senin babanla benim babam cehennemde beraberdir” dedi.

Nitekim Hz. Muhammed (s.a.a) ashabından birine, bir kâfirin kabrinin yanından geçtiğinde cehennemi müjdelemesini emretmişti.

Sa’d ibn Ebî Vakkas, bir bedevinin Peygamber (s.a.v.)’e gelip, “Babam akrabalık bağlarını sürdürürdü, o şöyleydi” diye sordu. O nerede? “Cehennem ateşinde” diye cevap verdi. Bedevi, güçlükle kabul etmiş gibi, sordu: Ya Resulallah, baban nerede? “Bir kâfirin kabrinin yanından geçtiğin her yerde onu cehennemle müjdele” buyurdu. Bedevi, daha sonra İslam’ı kabul etti ve daha sonra şöyle dedi: Resulullah (s.a.a) bana ağır bir sorumluluk yükledi. Bir kâfirin kabrinin yanından ona cehennemi müjdelemeden geçmedim.

Dua: Kabir ziyaretinde, orada defnedilenlerin tümü için umumi namaz kılınmalıdır.

Muhammed ibn Kays, Aişe’nin şöyle dediğini aktardı: “Onlar için nasıl dua edeyim ey Allah’ın Resulü?” diye sordum. O, “De ki: Es-Selamu ‘alaa ehlid-diyaari minal-mu’mineena vel-muslimeen [bu şehrin inananlarına ve Müslüman sakinlerine selam olsun] ve yerhamullaahul-mustaqdimeena minnaa vel-musta’khireen [Allah rahmet etsin] Bizden önce gidenler ve sonrakiler hakkında] wa innaa in shaa Allaahu bikum lalaahikoon [Allah’ın izniyle biz de size katılacağız.

Büreyde dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) onlara mezarlığa çıktıklarında ne söyleyeceklerini öğretirdi. Onlar, “Es-Selamu ‘aleykum ehleddiyaari minal-mu’mineena vel-muslimeen [Selam olsun size, bu şehrin müminlere ve Müslüman sakinlerine] ve inna in shaa Allahu lalaahikoon [Gerçekten yapacağız – Allah dilerse] derlerdi.

Kuran-ı Kerim Okumak: Kabirde Kuran okumanın aslı yoktur. Kabirlerin yanında ne Fatiha ne de Kur’an’ın başka bir suresi okunmamalıdır.

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Evlerinizi mezarlık yapmayın, çünkü içinde Bakara sûresinin okunduğu evden şeytan muhakkak kaçar.”

Duada Elleri Kaldırmak: Dua sırasında eller kaldırılabilir.

Aişe dedi ki: Bir gece Rasûlullah (s.a.v.) evden çıktı ve nereye gittiğini öğrenmek için arkasından Berire’yi17 gönderdim. Barierah bana döndü ve bana Baki’ mezarlığına gittiğini, başında ellerini kaldırarak durduğunu ve sonra ayrıldığını söyledi. Sabah kalktığımda, Resûlullah’a dün gece nereye gittiğini sordum, o da: “Ben Bakî ehline onlara dua etmem için gönderildim” dedi.

Kıbleye Dönmek: Ölülere yapılan dualarda, kabirlere doğru namaz kılmanın genel olarak yasaklanması nedeniyle, kabirle yüz çevrilmemelidir. Bunun yerine dua eden, ölüler için dua ederken yüzünü Mekke’ye çevirmelidir.

Ebû Marthad el-Ghanawee, Resûlullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Mezarlara doğru namaz kılmayın ve üzerine oturmayın.”

Dua (dua) resmi namazın özü olduğundan, namazın yönüne ilişkin hüküm her ikisi için de geçerlidir.

En-Nu’man ibn Beşir, Peygamber’in (r) şöyle buyurdu: “Dua ibadettir.” Sonra: “Rabbin dedi ki: Bana dua edin, size icabet edeyim.

Mezar Arasında Yürümek: Mezar aralarında yürüyenlerin ayakkabı ve çarıkları çıkarılmalıdır.

Rasûlullah (s.a.v.)’in azadlı kölesi Beşir dedi ki: Ben Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte yürürken müşriklerin kabirlerinin yanından geçti ve üç defa: “Onlar bir hayır zamanından önce geldiler” dedi. Sonra Müslümanların kabirlerinin yanından geçti ve “Onlara bol hayırlar verildi” dedi.

Rasûlullah (s.a.v) kabirler arasında çarıklarıyla yürüyen bir adam gördü ve şöyle seslendi: “Ey çarıklar giyenler, dikkat edin. Sandaletlerini çıkar.” Adam etrafına bakındı ve Resûlullah (s.a.v.)’i tanıyınca çarıklarını çıkarıp attı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir