Ölüm ve İslam – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

Ölüm ve İslam – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

15 Eylül 2021 Adana Mermer Mezar Fiyatları Adana mezar taşı Adana Mezar Taşı Fiyatları Adana Mezar Yapımı Fiyatları Adana mezar yeri fiyatları 2020 Adana mezar yeri fiyatları 2021 0
Değişik İnanışlar – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Ölüm

Ölenlere acımak verimsizdir, çünkü acımak ölenlerin kaderlerini kabullenmelerini daha da zorlaştırır. Bunun yerine, ölüm döşeğindekilere şanslı oldukları söylenerek olumlu düşünmeye teşvik edilmelidir. Peygamber’e (s.a.a) göre Allah’ın onları özel bir mükafat olarak seçtiği onlara bildirilmelidir.

Ebu Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah kimin hayrını dilerse, o fitnelere musallat olur.”

Ölüm döşeğindekilere “Neden ben?” gibi sorulardan kaçınmaları söylenmelidir. ve “Ölmek için çok gencim!” gibi ifadeler. ve “Bu adil değil!” çünkü bunların hepsi küfrü (küfre) işaret eder. Onlara sabırlı olmaları halinde her şeyin en iyisi olduğu hatırlatılmalıdır.

Suheyb’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Müminin işi şaşılacak şeydir; hepsi hayır içindir ve bu, mü’minden başkasının işi değildir. Başına güzel bir gün gelirse şükreder ve bu onun için hayırlıdır, başına kötü bir gün gelirse sabreder ve bu onun için de hayırlıdır.”

Ölen kişinin de Allah hakkında iyi bir fikre sahip olması ve Allah’ın kendileri için en uygun zaman ve yolu seçtiğine ikna olmaları gerekir. Böylece imanlarını şüphe ve korkulardan koruyabilirler..

Cabir ibn Abdillah, Rasûlullah’ın (s.a.a) vefatından üç gün önce şöyle buyurduğunu işittiğini nakletmiştir: “Sizden hiçbiriniz, Allah’ın en güzelini düşünerek ölmesin.”

Allah hakkında kötü zanlarla ölecek olanlar arasında sadece kültür Müslümanları olanlar vardır. Sadece bazı İslami ayin ve ritüelleri, yaşamları boyunca kalplerinde hiçbir zaman gerçek inancı kabul etmemiş olan halklarının adeti olduğu için yaparlar. Ölüm yaklaştığında kaderlerini kabullenmek istemeyecekler ve ölüm döşeğindeki şüpheleri, çoğu zaman onların batıl inanç iddialarını yıkacak ve ölüm onları alt ederken açık inançsızlık ifadeleri bırakacaktır.

Çevresindekiler için büyük bir sürpriz olacak, çünkü herkes, temel dini ayinlerin bir kısmını veya çoğunu uygulamalarına dayanarak, cennete giden Müslümanlar olduklarını varsaydılar. Muhammed (s.a.v.) bu fenomeni şöyle ele almıştır:

Sehl ibn Sa’d, Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakletmiştir: “Doğrusu bir adam insanlara cennetliklerin amellerini yapmak için görünürse de, o cehennemliklerdendir.”20 Ve başka bir rivayette: Ebû Hüreyre, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Kişi, cennet ehlinin amelini uzun süre yapar, sonra cehennem ehlinin amelini bitirir.”

Dünyanın yaratılışından önce herkesin amelleri kader defterinde kayıtlı olduğu için, amellerin hayırdan şerre dönüşmesi, Peygamber (s.a.v.) tarafından da bireye ulaşan kayıt veya kader olarak ifade edilmiştir.

Mes’ud (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz cennet ehlinin amelini kendisi ile cennet arasında bir kol mesafesi kalıncaya kadar yapsın, sonra yazılanlar ona yetişir. cehennemliklerin amelini yapar ve cehenneme girer.”

Adana mezar yeri fiyatları 2020
Adana Mezar Taşı Fiyatları
Adana Mermer Mezar Fiyatları
Adana Mezar Yapımı Fiyatları
Adana mezar taşı
Adana mezar yeri fiyatları 2021
Aksaray Mezar Fiyatları
Diyarbakır Mezar yapımı

Korku ve Umut Arasında

Ölen kişi korku ve umut arasında bir psikolojik durumda olmalıdır. Kişi, günahlarından dolayı Allah’ın azabından korkmalı ve aynı zamanda Allah’ın rahmet ve mağfiretini ummalıdır. Gerçek mümin, hayatı ne kadar güzel olursa olsun, cennete gidip gitmeyeceğinden emin değildir, çünkü Peygamber (s.a.v.) hiç kimsenin cennete sırf salih amel sebebiyle giremeyeceğini bildirmiştir.23 insan yaşamı boyunca birçok hata yapar. Kişi bazı hatalarını önemsiz görse de, son derece kötü sonuçlar doğurmuş olabilir. Ölen kişi de günahları ne kadar büyük olursa olsun Allah’ın rahmetinden ümidini kesmemelidir. Çünkü Allah bütün günahları bağışlamaya kadirdir.

Bu kuralın tek istisnası, yaratılışın amacını ortadan kaldırdığı için şirk günahıdır:

Enes, Peygamber’in (r.a.) ölmekte olan bir genci ziyaret ettiğini ve “Kendini nasıl buluyorsun?” diye sorduğunu nakletmiştir. Allah’a yemin ederim ki, ey Allah’ın Resulü, ben Allah’tan hayır ümid eder ve günahlarımdan korkarım, buyurdu. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kulun kalbinde iki kişi bir araya gelince, Allahü teâlâ ona umduğunu verir ve korktuğundan dolayı onu korur.”

Ölüm Dileği

Hastalığın acısı ne kadar şiddetli olursa olsun, kişinin ölümü ummasına veya istemesine izin verilmez. Ölüm arzusu, Allah’ın kimseye gücünün yetmeyeceği bir yük yüklediği inancını yansıtır ve sabırsızlığa işaret eder. İnsanlar ne kadar uzun yaşarsa, iyilik yapma ve kaderlerini iyileştirme fırsatları o kadar artar.

Ümmü’l-Fadl’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.a) amcası Abbas (ra)’nın (hastalığından) şikâyet ettiği sırada onları görmeye geldi. Abbâs ölümü dilediği zaman Rasûlullah (s.a.v.) ona: “Ey amca, ölümü dileme, çünkü eğer iyi isen ve ölümün gecikirse, bu, önceki hayrına daha çok hayır katar ve sana daha hayırlı olur” buyurdu. senin için daha iyi ; Eğer kötüysen, şerinde kusur ara (ve mağfiret dile), bu senin için daha hayırlıdır, o halde ölümü dileme.”

Enes (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hiçbiriniz kendisine isabet eden bir zarardan dolayı ölümü dilemesin. Ama yapması gerekiyorsa, Allahü teâlâ şöyle desin: Allaahumma ahyinee maa kaanatil-hayaatu khayran lee [Allah’ım yaşamak benim için en hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat] wa tawaffanee ithaa kaanatil-wafaatu khayran lee [ve ölüm ise canımı al. Benim için daha iyi].”

Borçlar

Ölen kimseler, başkalarına ait bir takım haklara sahiplerse, kıyâmet günü yaptıkları iyiliklerin karşılığını ödememek için, güçleri yetiyorsa, onları geri vermelidirler. Peygamber (s.a.a) ümmetini bu gerçeğe karşı şu şekilde uyarmıştır:

“Yanında Müslüman kardeşinin ırzından veya malından alınmış bir zulm varsa, onu, ne dirhemin ne de dinin kabul edilmeyeceği kıyamet gününden önce iade etsin; Eğer salih amelleri varsa onlardan, salih amelleri yoksa dostlarının kötülüklerinden alınır ve üzerine giydirilir.”

Ölenlerin borçlarını ödeyemeyecek durumda olmaları durumunda, hiç değilse buna samimi olarak niyet etmeleri ve borçlarını yakınlarına bildirmeleri gerekir. Ya öldükten sonra yakınlarından biri borçlarını ödeyecek ya da Peygamber (s.a.a) borçların sorumluluğunu üstlenecek. Peygamber (s.a.a) ilahi muhasebenin temel ilkesini, bir kişi bir iyilik yapmaya niyet edip de yapamıyorsa, niyetinin karşılığını Allah’ın vereceği şeklinde belirlemiştir. Sonuç olarak, dedi ki,

“Borç iki çeşittir: Kim borcunu ödemek için ölürse ondan ben sorumlu olurum ve kim de borcunu ödemeyi düşünmeden ölürse sevabından alınır. O gün din ve dirhem yoktur.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir