ÖLÜMDEN SONRASI – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

Tüm şehirlerden mezar yaptırma talepleriniz için sayfanın altındaki talep formunu doldurun. Ankara - İstanbul - İzmir - Mezar Yaptırma - Ankara Mezar Yaptırma - Hazır Mezar Fiyatları - Mermer Mezar Fİyatları 2021 - Mezar Modelleri - Mezar Taşı Fiyatları - Mezar Yapımı Fiyatları - Tek Kişilik Mezar Fiyatları - Mezar Yapımı

ÖLÜMDEN SONRASI – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

16 Eylül 2021 Dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek ölüm sonrası hayat Filozoflara göre ölümden sonra yaşam islâm'da ölümden sonra hayat işte ispatı ölümden sonra hayat kuran'ı kerim Ölümden sonra hayat sürüyor Ölümden sonra ne olacak Sümerlerde ölümden sonra yaşam 0
İnsan Cenazesinin Evrimsel Gelişimi – Mezar Yaptırma – Mezar Yaptırma Fiyatları – Mezar Modelleri Fiyatları – Mezar Fiyatları Ankara – Tek Kişilik Mezar Fiyatları

 Vasiyet

Herkes ölmeden önce miras kanunlarına göre malının üçte birine kadarını kendisine vâris olmayanlara veren bir vasiyet yazsın veya yazdırsın. Bu tavsiye, mirasçı olmayan akraba ve arkadaşların haklarını korumak için Allah tarafından tesis edilmiştir.

Müslümanların gayrimüslim akrabalarına mal bırakmaları veya ölen gayrimüslim akrabalarından mal almaları bu vesayet prensibine göredir. İslam hukukuna göre vesayetten elde edilen mal miras sayılmaz. İslam, mirası, ölen kişinin servetinin, bir vasiyetin yokluğunda kanunun çeşitli aile üyelerine verdiği kısımlar olarak kabul eder.

İslami miras hukuku sistemine (Faraa’id) göre, gayrimüslimler Müslümanların mirasçıları olarak sınıflandırılamaz. Aynı şekilde, Müslümanların, ölen gayrimüslim akrabalarının İslami olmayan miras sistemleri tarafından tahsis edilen servetlerinden pay alma hakları yoktur. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Müslüman kâfirden miras almamalı, kâfir de Müslümandan miras almamalıdır.”

Bunun üzerine Peygamber (s.a.a) Müslümanları bir vasiyetname kaydetmeye ve ihtiyaç duyulduğunda onu saklamaya teşvik etmiştir.

ÖLÜMDEN SONRASI

Hazır Bulunanlar Hakkında Yapılması Gereken İşlemler

Kişinin ölümünün ardından yakınları ve hazır bulunanlar onun için belirli hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Gözleri Kapatmak ve Dua

Ölünün gözleri kapatılmalı ve Ümmü Seleme’nin şu hadisine göre ona dua edilmelidir.

Rasûlullah (s.a.v.) içeri girdi ve Ebû Seleme’nin gözlerinin baktığını gördü ve onları kapadı ve: “Gerçekten can alınınca gözler onu takip eder” dedi. Ailesinden bazı kimseler bağırmaya başlayınca, “Kendinize hayırdan başkasını çağırmayın, çünkü melekler sizin her söylediğinize “Âmin” derler.

Cesedin üzerine ölünün bütün vücudunu kaplayacak genişlikte bir örtü çekilmelidir. Bu, Peygamber’in (r) tasvip ettiği ve sahabenin kayıtlı uygulamasıydı.

Cabir dedi ki: Uhud savaşından sonra sakat kalan babam getirilip Resûlullah (s.a.v.)’in önüne getirildi. Bir bezle örtülüydü ve onu ortaya çıkarmak istedim, ama insanlar bana yasakladı. Peygamber (s.a.v.) başının açılmasını emretti ve örtü kaldırıldığında ağlayan bir kadın sesi işitti. Amr’ın kızı veya kız kardeşi olduğunu söylediler ve o da: “Ağlama, çünkü melekler onu (ruhu) dirilinceye kadar kanatlarıyla gölgeliyorlardı” dediler.

Aişe, Peygamber’in (öldüğü zaman) vücuduna çizgili Yemeni bir pelerin çekildiğini bildirdi. Hac veya umre sırasında ihram5 halinde vefat eden kimsenin ne başı ne de yüzü çarşafla örtülmelidir.

İbn Abbâs şöyle demiştir: Bir adam Arafe’de dururken atından düştü ve atı onu ezerek öldürdü. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Onu suyla ve nilüfer çiçekleriyle yıkayın, iki bezine sarın, üzerine güzel koku sürmeyin, başını ve yüzünü örtmeyin; çünkü Allah onu kıyamet gününde diriltecektir. Diriliş Talbeeyah yapıyor.

ölümden sonra hayat kuran’ı kerim
Sümerlerde ölümden sonra yaşam
islâm’da ölümden sonra hayat
Dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek ölüm sonrası hayat
Filozoflara göre ölümden sonra yaşam
ölümden sonra hayat var mı, işte ispatı
Ölümden sonra hayat sürüyor
Ölümden sonra ne olacak

Cenazeyi Hızlandırın

Ölüm apaçık belli olduktan sonra, cenazenin bir an önce hazırlanmalı ve namaz ve defin için evden çıkarılmalıdır. Bu şekilde, ölü bedenle temas en aza indirilir ve bu da, ölüleri görmenin acısını ve acısını en aza indirir. Ebu Hureyre, Peygamber’in (r.a.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

Defin Yeri

Ölüler öldükleri yere defnedilmelidir. Cenazenin başka bir yere veya memlekete nakledilmesi, Peygamber Efendimizin (s.a.a) defnedilmesini hızlandırma emrine aykırı olduğu ve lüzumsuz ek masraf gerektirdiği için caiz değildir. Ayrıca, Peygamber (r) müritlerine, öldükleri bölgeden ceset nakletmelerini özellikle yasaklamıştır.

Jaabir ibn ‘Abdilaah şöyle dedi: “Uhud Savaşı günü ölüler Bakî’ye gömülmek üzere [Madene’ye] götürülüyordu,10 Peygamber’in (s.a.a) spikeri şöyle seslendi: ölüleri yattıkları yere gömmek için.”

Bu [duyuru], annem babamı ve amcamı el-Baki’ye gömmek için devesinin yanlarına bağladıktan sonra [geldi]. Ancak onları (defnedilmek üzere) öldürüldükleri yere geri verdi.”

İmam Nevevî, el-Esker adlı kitabında şöyle buyurmuştur: “Eğer [ölen kişi] vasiyetinde cesedinin başka bir ülkeye nakledilmesini yazarsa, yerine getirilmemelidir. Çünkü ölüyü başka bir bölgeye nakletmek, çoğu âlimin sahih görüşüne göre haramdır.”

Borçlar

Ölen kişinin tüm borçları, mirasın tamamını tüketse bile, geride bıraktığı maldan ödenmelidir. Ölen kişinin serveti yoksa veya miras borcunun tamamını karşılamaya yetmiyorsa, ölen kişi ciddi bir çaba göstermişse, kalanını devlet ödemekle yükümlüdür. Aişe (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Ümmetimden kim bir borç taşır da borcunu ödemeye çalışırsa da (ödeyemeden) ölürse, ondan ben sorumluyum.”

Allah Teâlâ, zekât almaya hak kazananlar arasında gârimûnu (borçluları) tespit etmiştir. Ancak devlet ölen kişinin borçlarını ödeyemezse, herhangi bir Müslüman gönüllü olarak borcunu bir sadaka olarak ödeyebilir.

Sa’d ibn el-Atwal kardeşinin öldüğünü ve arkasında üç yüz dirhem ve bir aile bıraktığını ve Sa’d’ın bunu kardeşinin ailesine harcamak istediğini, ancak Peygamber (s.a. kardeşin borcu yüzünden hapsedilmiş, git ve öde.” Sa’d gidip parayı ödedi, sonra Rasûlullah’a (s.a.v) geldi ve: “Elinde delili olmayan bir kadının iddia ettiği iki dinar dışında hepsini ödedim” dedi. Peygamber (s.a.v.) ona: “Onu ona ver, çünkü o doğru söylüyor” buyurdu.

Hazır Bulunanların Yapabilecekleri Müsaade Edilen İşlemler

Yüzü Açmak ve Öpmek

Kişinin ölümünde hazır bulunanlar veya ölüyü son kez görmeye gelenlerin yüzünü açıp öpmesine izin verilir. Ölünün yüzünü öpmek, Peygamberimiz (s.a.a) ve ashabının sünnetlerinden sayılmaktadır.

Hz. Âişe’den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) o öldükten sonra Osman ibni Mes’ûn’u görmeye geldiğinde yüzünü açtı, üzerine eğildi ve onu öptü.

Aişe dedi ki: “Ebu Bekir, Sunh’daki evinden atına binerek geldi. Aişe’nin evine girinceye kadar atından indi ve halka hiçbir şey söylemeden mescide girdi. Sonra çizgili yemeni cübbesine bürünmüş olan Peygamber’in (s.a.a) yanına gitti, yüzünü açtı, sonra eğildi ve onu [gözlerinin arasından] öptü ve ağladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir